J93L00F  C2000 02 10.96267 09 35 58.44 +23 12 39.3          16.3 V      636
     J93L00F  C2000 02 10.97338 09 35 57.80 +23 12 45.3          16.3 V      636
     J98SG4K  C2000 02 10.99265 09 49 27.12 +21 36 47.2          15.6 V      636
     J98SG4K  C2000 02 10.99855 09 49 26.76 +21 36 50.3          15.5 V      636
     J98SG4K  C2000 02 11.00127 09 49 26.68 +21 36 51.2          15.7 V      636
     F30804   C2000 02 26.77025 11 30 17.89 +61 40 59.3          15.4 V      636
     F30804   C2000 02 26.77893 11 30 15.14 +61 40 45.1          15.2 V      636
     J96V01S  C2000 02 26.84097 11 58 36.84 +51 20 56.6          16.0 V      636
     J96V01S  C2000 02 26.84757 11 58 36.12 +51 20 57.8          15.8 V      636
     J96V01S  C2000 02 26.85191 11 58 35.72 +51 20 58.9          15.6 V      636
     K00D01L  C2000 02 28.87159 11 19 22.82 +60 39 05.4          14.4 V      636
     K00D01L  C2000 02 28.88588 11 19 18.44 +60 38 39.1          14.4 V      636
     K00D01L  C2000 02 28.88964 11 19 17.25 +60 38 32.1          14.6 V      636
     J96V01S  C2000 02 28.90081 11 55 03.57 +51 26 10.9          15.6 V      636
     J96V01S  C2000 02 28.90637 11 55 03.03 +51 26 11.3          15.5 V      636
     J96V01S  C2000 02 28.91134 11 55 02.39 +51 26 12.6          15.6 V      636
     K00A97D  C2000 03 15.01563 10 36 44.60 +08 08 18.7          14.8 V      636
     K00A97D  C2000 03 15.02020 10 36 44.30 +08 08 18.3          15.0 V      636
     K00A97D  C2000 03 15.02807 10 36 43.83 +08 08 17.6          14.9 V      636
     K00D07D  C2000 03 15.03947 12 17 15.63 +14 15 07.0          15.6 V      636
     K00D07D  C2000 03 15.04543 12 17 15.27 +14 15 10.0          15.7 V      636
     K00A98B  C2000 04 05.88663 11 05 53.01 +24 46 55.2          15.8 V      636
     K00A98B  C2000 04 05.89595 11 05 52.76 +24 46 55.8          15.9 V      636
     K00A98B  C2000 04 05.90289 11 05 52.57 +24 46 56.0          15.8 V      636
     J98S63Y  C2000 04 05.90862 10 38 20.76 +19 36 41.6          15.8 V      636
     J98S63Y  C2000 04 05.91181 10 38 20.65 +19 36 41.0          15.7 V      636
     J98S63Y  C2000 04 05.96927 10 38 19.26 +19 36 28.1          15.6 V      636
     K00E00D  C2000 04 05.97714 12 01 34.40 +20 04 10.3          16.2 V      636
     K00E00D  C2000 04 05.98391 12 01 34.07 +20 04 09.9          16.4 V      636
     K00AG8A  C2000 04 06.01638 13 07 24.68 +09 35 57.2          14.8 V      636
04078         C2000 04 06.02153 13 05 37.82 +10 26 04.9          15.3 V      636
     K00ED9Y  C2000 04 06.02153 13 05 40.01 +10 20 49.2          16.1 V      636
     K00AG8A  C2000 04 06.03102 13 07 23.96 +09 36 04.3          14.9 V      636
04078         C2000 04 06.03571 13 05 37.16 +10 26 08.2          15.3 V      636
     K00ED9Y  C2000 04 06.03571 13 05 39.28 +10 20 52.5          16.0 V      636
04078         C2000 04 06.07998 13 05 34.93 +10 26 18.6          15.0 V      636
     K00ED9Y  C2000 04 06.07998 13 05 36.80 +10 21 05.5          16.0 V      636
04078         C2000 04 06.08860 13 05 34.53 +10 26 20.4          15.1 V      636
     K00ED9Y  C2000 04 06.08860 13 05 36.35 +10 21 06.8          15.9 V      636
     J83G00U  C2000 04 06.09988 15 12 04.41 +05 57 35.6          15.5 V      636
     J83G00U  C2000 04 06.10683 15 12 04.20 +05 57 38.9          15.5 V      636
     J98S63Y  C2000 04 06.83368 10 38 00.58 +19 33 14.4          15.7 V      636
     J98S63Y  C2000 04 06.85741 10 38 00.02 +19 33 09.3          15.8 V      636
     K00A98B  C2000 04 06.86904 11 05 30.04 +24 47 29.7          15.8 V      636
     K00A98B  C2000 04 06.88906 11 05 29.57 +24 47 30.5          15.8 V      636
     K00E00D  C2000 04 06.91736 12 00 53.11 +20 04 11.7          16.4 V      636
     K00AD7F  C2000 04 06.92905 11 50 19.97 +19 18 21.1          16.0 V      636
     K00E00D  C2000 04 06.93895 12 00 52.09 +20 04 11.2          16.3 V      636
     K00AD7F  C2000 04 06.94861 11 50 19.37 +19 18 30.1          15.8 V      636
     J92E11R  C2000 04 07.02726 13 29 03.24 -01 32 47.7          15.9 V      636
     J92E11R  C2000 04 07.03328 13 29 02.89 -01 32 45.1          15.8 V      636
     J90S15P  C2000 04 07.04497 14 15 44.52 -06 56 15.6          15.8 V      636
     J98U08F  C2000 04 07.04983 14 18 42.03 -07 52 34.1          16.3 V      636
     J90S15P  C2000 04 07.05417 14 15 44.25 -06 56 11.3          15.8 V      636
     J98U08F  C2000 04 07.05920 14 18 41.50 -07 52 34.1          16.2 V      636
     J83G00U  C2000 04 07.07350 15 11 37.28 +06 04 39.3          15.5 V      636
     J83G00U  C2000 04 07.08756 15 11 36.84 +06 04 45.2          15.4 V      636
     J94Q00A  C2000 04 07.09699 16 42 59.74 -02 13 30.4          16.2 V      636
     J94Q00A  C2000 04 07.10544 16 42 59.73 -02 13 34.9          16.2 V      636
     K00AD7F  C2000 04 09.92587 11 49 04.21 +19 38 10.2          15.7 V      636
     K00F31P  C2000 04 09.93119 11 41 03.55 +19 14 49.9          16.0 V      636
     K00AD7F  C2000 04 09.94135 11 49 03.86 +19 38 15.5          15.6 V      636
     K00AD7F  C2000 04 09.94564 11 49 03.75 +19 38 17.6          15.6 V      636
     K00AD7F  C2000 04 09.94977 11 49 03.64 +19 38 19.0          16.0 V      636
     K00F31P  C2000 04 09.96105 11 41 02.44 +19 14 49.6          15.8 V      636
     K00AG8A  C2000 04 09.97442 13 03 59.03 +10 07 05.0          15.6 V      636
04078         C2000 04 09.97818 13 02 28.30 +10 39 22.4          16.1 V      636
     K00ED9Y  C2000 04 09.97818 13 02 21.09 +10 35 55.6          17.0 V      636
04078         C2000 04 09.98310 13 02 28.07 +10 39 23.2          16.2 V      636
     K00ED9Y  C2000 04 09.98310 13 02 20.92 +10 35 57.3          17.1 V      636
     K00AG8A  C2000 04 09.98785 13 03 58.33 +10 07 11.0          15.6 V      636 
     J92E11R  C2000 04 09.99415 13 26 39.57 -01 10 27.9          16.4 V      636
03681         C2000 04 09.99855 13 25 51.15 -01 46 24.2          15.4 V      636
     J92E11R  C2000 04 10.00758 13 26 38.91 -01 10 21.8          16.3 V      636
03681         C2000 04 10.01198 13 25 50.35 -01 46 18.7          15.3 V      636
     J90S15P  C2000 04 10.03108 14 13 57.76 -06 31 01.9          16.1 V      636
     J98U08F  C2000 04 10.03571 14 15 55.38 -07 49 33.8          16.2 V      636
     J90S15P  C2000 04 10.04358 14 13 57.31 -06 30 55.0          16.2 V      636
     J98U08F  C2000 04 10.05804 14 15 54.07 -07 49 32.8          16.1 V      636
     J94Q00A  C2000 04 10.06615 16 42 38.29 -02 38 22.6          15.8 V      636
     J94Q00A  C2000 04 10.07674 16 42 38.18 -02 38 27.9          15.9 V      636
     J93K01Z  C2000 04 24.87326 14 27 34.12 +30 23 20.1          15.5 V      636
     J93K01Z  C2000 04 24.87784 14 27 33.77 +30 23 18.8          15.5 V      636
     J91X00E  C2000 04 24.88339 14 16 13.33 +29 37 10.7          15.8 V      636
     J93K01Z  C2000 04 24.88727 14 27 33.08 +30 23 17.3          15.6 V      636
     J91X00E  C2000 04 24.89184 14 16 12.51 +29 37 08.1          15.7 V      636
     K00C59C  C2000 04 24.90006 13 35 43.64 +13 26 10.8          15.8 V      636
     K00C59C  C2000 04 24.92118 13 35 42.75 +13 26 17.9          15.8 V      636
     J96X01H  C2000 04 24.99005 15 43 17.57 +18 11 17.5          16.1 V      636
     J96X01H  C2000 04 24.99271 15 43 17.32 +18 11 16.0          16.2 V      636
15276         C2000 04 25.84635 12 15 41.28 +24 25 55.4          15.6 V      636
00776         C2000 04 25.85550 12 15 41.68 +23 29 41.5          12.9 V      636
15276         C2000 04 25.85880 12 15 40.98 +24 25 53.5          15.6 V      636
00776         C2000 04 25.86343 12 15 41.41 +23 29 40.1          12.9 V      636
     K00F35X  C2000 04 25.87008 12 36 28.95 +16 08 43.0          16.3 V      636
01952         C2000 04 25.87512 12 22 30.25 +16 57 16.4          15.4 V      636
     K00F35X  C2000 04 25.87899 12 36 28.66 +16 08 38.7          15.9 V      636
01952         C2000 04 25.88553 12 22 29.88 +16 57 15.3          15.4 V      636
     J93K01Z  C2000 04 25.91574 14 26 17.57 +30 19 26.7          16.4 V      636
     J91X00E  C2000 04 25.91956 14 14 33.60 +29 31 05.9          16.0 V      636
     J93K01Z  C2000 04 25.92830 14 26 16.54 +30 19 24.1          16.4 V      636
     J91X00E  C2000 04 25.93362 14 14 32.18 +29 31 00.7          15.9 V      636
     J93K01Z  C2000 04 25.93883 14 26 15.74 +30 19 20.9          16.5 V      636
     K00C59C  C2000 04 25.95023 13 35 03.78 +13 32 04.0          15.8 V      636
     K00C59C  C2000 04 25.96001 13 35 03.44 +13 32 06.8          16.1 V      636
06886         C2000 04 25.97703 13 16 38.93 +06 57 48.5          15.6 V      636
06886         C2000 04 25.98576 13 16 38.44 +06 57 49.0          15.5 V      636
06886         C2000 04 25.99010 13 16 38.28 +06 57 49.4          15.9 V      636
     J93K01X  C2000 04 25.99751 14 51 49.30 +26 11 57.2          16.1 V      636
     J93K01X  C2000 04 26.00422 14 51 48.82 +26 11 56.9          16.0 V      636
     J96X01H  C2000 04 26.01169 15 41 45.00 +18 00 39.8          16.8 V      636
     J96X01H  C2000 04 26.02193 15 41 44.04 +18 00 32.9          16.7 V      636
02699         C2000 05 06.87732 13 51 08.49 +02 19 39.2          16.3 V      636
04117         C2000 05 06.88409 13 49 20.86 +03 36 43.4          17.1 V      636
15166         C2000 05 06.88409 13 49 24.39 +03 33 14.8          15.8 V      636
02136         C2000 05 06.88819 13 47 35.12 +03 56 13.3          15.0 V      636
03140         C2000 05 06.89271 13 44 20.09 +05 17 38.8          16.1 V      636
00537         C2000 05 06.89780 13 54 26.13 +03 59 59.8          12.8 V      636
     J98V30Z  C2000 05 06.90174 13 53 37.23 +03 29 04.6          16.0 V      636
02699         C2000 05 06.91076 13 51 06.77 +02 19 38.3          16.5 V      636
15166         C2000 05 06.91528 13 49 23.07 +03 33 24.4          15.7 V      636
04117         C2000 05 06.91528 13 49 19.68 +03 36 54.3          16.8 V      636
02136         C2000 05 06.92008 13 47 33.88 +03 56 19.0          15.1 V      636
03140         C2000 05 06.92471 13 44 18.75 +05 17 41.5          16.1 V      636
00537         C2000 05 06.93056 13 54 24.67 +04 00 04.0          12.8 V      636
     J98V30Z  C2000 05 06.93495 13 53 35.49 +03 28 57.1          16.0 V      636
14921         C2000 05 06.97431 16 21 57.81 -07 56 57.3          15.6 V      636
14921         C2000 05 06.98125 16 21 57.35 -07 57 04.7          15.5 V      636
14921         C2000 05 06.98657 16 21 56.80 -07 57 08.4          15.6 V      636
     K00K68H  C2000 09 22.87963 21 44 00.20 +16 07 05.1          15.4 V      636
     K00K68H  C2000 09 22.88519 21 44 00.12 +16 07 01.4          15.5 V      636
     K00K68H  C2000 09 22.89144 21 44 00.11 +16 06 57.3          15.4 V      636
     J98FB3H  C2000 09 23.02431 02 06 29.05 +22 56 58.2          16.0 V      636
     J98FB3H  C2000 09 23.03600 02 06 28.73 +22 56 56.9          16.1 V      636
     J98H39L  C2000 09 23.06418 02 28 46.47 +14 08 50.8          16.3 V      636
     J98H39L  C2000 09 23.07153 02 28 46.42 +14 08 46.1          16.2 V      636
     J98FC3G  C2000 09 23.08252 02 56 22.36 +25 47 55.2          16.2 V      636
06509         C2000 09 23.09149 02 53 25.98 +27 07 53.2          15.6 V      636
02064         C2000 09 23.09589 02 54 14.37 +27 16 10.2          15.0 V      636
     J98FC3G  C2000 09 23.10006 02 56 22.22 +25 48 04.2          16.0 V      636
06509         C2000 09 23.10544 02 53 26.06 +27 07 56.0          15.4 V      636
02064         C2000 09 23.11331 02 54 13.92 +27 16 12.9          15.0 V      636
     H58957   C2000 09 26.78981 18 59 41.32 -04 16 34.0          14.5 V      636
     H58957   C2000 09 26.79358 18 59 44.74 -04 16 22.9          14.6 V      636
     H58957   C2000 09 26.79624 18 59 47.10 -04 16 15.3          14.7 V      636
     K00O00L  C2000 09 26.80712 21 12 01.19 +02 39 02.8          15.3 V      636
     K00O00L  C2000 09 26.81267 21 12 01.44 +02 39 05.3          15.3 V      636
     K00O00L  C2000 09 26.81823 21 12 01.67 +02 39 07.8          15.3 V      636
     K00O00L  C2000 09 26.84543 21 12 02.90 +02 39 19.2          15.4 V      636
     K00K68H  C2000 09 26.85642 21 43 48.75 +15 23 16.8          15.8 V      636
     K00K68H  C2000 09 26.85938 21 43 48.72 +15 23 14.8          16.0 V      636
     K00K68H  C2000 09 26.86215 21 43 48.74 +15 23 13.1          15.8 V      636
     K00M00C  C2000 09 26.87188 21 37 01.44 +28 28 32.0          15.2 V      636
     K00M00C  C2000 09 26.87535 21 37 01.35 +28 28 30.3          15.3 V      636
     K00M00C  C2000 09 26.87888 21 37 01.21 +28 28 30.1          15.4 V      636
     J98B07R  C2000 09 26.88426 23 03 36.02 +20 08 06.5          15.1 V      636
     J98B07R  C2000 09 26.88756 23 03 35.70 +20 08 08.6          14.9 V      636
     J98B07R  C2000 09 26.89010 23 03 35.42 +20 08 10.1          15.0 V      636
     K00P00D  C2000 09 26.89404 23 54 51.03 +17 40 54.2          15.4 V      636
     K00P00D  C2000 09 26.89688 23 54 50.87 +17 40 53.2          15.4 V      636
     K00P00D  C2000 09 26.89954 23 54 50.71 +17 40 52.3          15.5 V      636
01719         C2000 10 22.79051 00 05 57.94 +25 01 03.1          14.4 V      636
01719         C2000 10 22.81939 00 05 56.24 +25 00 55.2          14.4 V      636
     K00QF0K  C2000 10 22.82650 01 05 58.09 +19 00 25.4          15.9 V      636
     K00R60M  C2000 10 22.83553 01 02 48.20 +20 10 12.9          16.0 V      636
     K00QF0K  C2000 10 22.84473 01 05 57.30 +19 00 17.9          15.8 V      636
     K00R60M  C2000 10 22.85669 01 02 47.23 +20 10 03.3          15.9 V      636
     K00O22S  C2000 10 22.86815 01 08 01.01 +15 45 36.3          15.8 V      636
04825         C2000 10 22.87465 01 09 00.79 +16 11 16.4          15.5 V      636
04825         C2000 10 22.88287 01 09 00.34 +16 11 13.8          15.6 V      636
     K00O22S  C2000 10 22.88906 01 07 59.42 +15 45 47.2          15.8 V      636
     K00QC3H  C2000 10 22.89809 00 34 11.93 +13 39 54.4          15.4 V      636
     K00QC3H  C2000 10 22.90590 00 34 11.59 +13 39 53.3          15.5 V      636
     K00N05R  C2000 10 22.91910 23 54 23.61 +10 47 12.2          15.7 V      636
     K00N05R  C2000 10 22.92176 23 54 23.50 +10 47 10.8          15.8 V      636
     K00N05R  C2000 10 22.92922 23 54 23.46 +10 47 07.4          15.7 V      636
     K00N05R  C2000 10 22.93993 23 54 23.35 +10 47 02.5          15.8 V      636
 
 
 

* not accepted by MPC